Tuesday, October 4, 2011

Recently from Geoblogosphere

Paleontology & Historical Geology

Georneys's blog "geology word of the week" talks about Nummulites

History of geology blog talks about Cryptozoology
http://historyofgeology.fieldofscience.com/2011/09/cryptozoology-and-geologists-nightmare.html

Climate

Mountain Beltway's Callan Bentley share his thoughts about climate change and reactions of american politicians about the subject.

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/09/08/a-dismaying-course-part-i-climate-change/

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/09/10/a-dismaying-course-part-ii-evolution/


General Geology

Nice pleochlorism photos and descriptions from Georneys again.

http://blogs.agu.org/georneys/2011/09/15/geology-word-of-the-week-p-is-for-pleochroism/

Magmatism / Volcanism

Cooling front sketches from Mountain Beltway are very useful to understand the formation of columnar jointing in magmatic environment.

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/08/31/columns-form-perpendicular-to-cooling-fronts/

And some very catchy field photos:
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/09/28/roadside-wonders-of-route-287/

Thursday, September 22, 2011

Türkiye Jeolojisinin 'Babası' : İhsan Ketin

Hakkında başka dökümanlar da buradan fırlayacak, bilginize.

Wednesday, August 31, 2011

Recent news from Geoblogosphere

General Geology

Andrew Alden talks about paper that clearly rejects the expanding earth -bullshit- theory.

Clastic Detrius has a great post about Flute Marks.

After the post of Clastic Detrius, Callan Bentley shows his photos of Flute Marks

Ole Nielsen talks about Pseudocraters near Myvatn, Iceland

Callan Bentley opens a discussion about a glacio/fluvial ? outcrop from USA, which is very educated for a youngster like me

Georneys's latest post about migmatites.

Paleontology

Wooster Geologists Wooster’s Fossil of the Week post talks over Trilobites from Utah region.

History of Geology reveals the 3rd american president Thomas Jefforson's geological/paleontological trips during 18-19th century.

Ediacaran blog, discusses the recent Wacey et al. paper in Nature claiming to have found oldest fossil evidence on Earth.Monday, August 8, 2011

Recent news from Geoblogosphere

Recently some of the geology blogs post about the video Geology of Beer. Here's one of them History of Geology blog.

Evelyn Mervine's(Georneys) "geology word of the week" section describes the word: Glomeroporphyritic

Ole Nielsen
gives brief information about Shoemaker Impact Crater, Australia

Andrew Alden talks about newly posted Nature article which discuss famous dino-bird fossil Archaeopteryx

At same blog, there's a map of dinosaurs and prehistoric animals by each state for USA. I hope some day that we can make a similar map for Turkey - like in a 50 year or so-

Magma Cum Laude blog show beautiful samples from Harding Pegmatite Mine, Dixon, New Mexico

Monday, July 18, 2011

Aylık Jeolojik Linkler plas

Tarihsel Jeoloji

History of Geology blogunda son zamanlarda jeoloji tarihinde önemli işler yapan kadınlara yer veriliyor. Bunların arasında Dolomitler'i dünyaya tanıtan insanlardan Maria Matilda Ogilvie Gordon ilgi çekici.

http://historyofgeology.blogspot.com/2011/06/women-geoscientist-in-dolomites-maria.html

Yine aynı blogdan bitki fosilleri hakkında şugar bir yazı:

http://historyofgeology.blogspot.com/2011/06/plant-taphonomy.html

Paleontoloji

Wooster Geologists blogunda Jura yaşlı karides iz fosillerinden bahsedilmiş, pek güzel bir post.

http://woostergeologists.scotblogs.wooster.edu/2011/07/10/wooster%E2%80%99s-fossil-of-the-week-ancient-shrimp-burrows-middle-jurassic-of-israel/

Genel Jeoloji

Georneys blogunda E harfi için eklojit'in tanıtımı yapılmış:

http://georneys.blogspot.com/2011/07/geology-word-of-week-e-is-for-eclogite.html

Okyanuslarda gözlenen meşhur yastık lav videosu, çocukken görüp vurulduydum:

http://glacialtill.wordpress.com/2011/06/28/video-of-pillow-basalt-formation/

Ole Nielsen granitik kayaların petrol kapanı olarak potansiyeli hakkında ufak bir şeyler yazmış.

http://my.opera.com/nielsol/blog/2011/07/11/granite-as-oil-reservoir


Extramofiles bloğunda yüzeysel alterasyon-bozuşma ve nadir toprak elementleri hakkında ufak bir yazı.

http://extremofiles.blogspot.com/2011/07/microorganisms-and-hydrothermal.html

Friday, July 1, 2011

Aylık Jeolojik Linkler

Genel Jeoloji

Bir jeoloğun olmazsa olmazı, gözü kulağı Brunton marka jeolog pusulasının tasviri:

http://georneys.blogspot.com/2011/06/geology-word-of-week-b-is-for-brunton.html

Moutain Beltway bloğundan mükemmel konglomera fotoları, ayrıca yapısal unsurlardan da güzelce bahsediliyor:

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/06/22/the-rockfish-conglomerate/

Bilmiyorsanız kısa bir bilgi babında, Afrika'nın doğu kesiminde yeni bir okyanusun doğuşu gerçekleşiyor. Bu bağlamda son dönemde yapılan çalışmaların kısa bir tarihi ve olayın genel hatlarını betimleyen güzel bir metin diyeyim:

http://www.sciencenews.org/view/feature/id/331389/title/Death_of_a_Continent,_Birth_of_an_Ocean_

Mineraloloji & Petrografi

Ecnebi jeoloji bloğu sahipleri, kendi aralarında her ay/hafta sevdikleri jeolojik sözcükleri ve vakaaları paylaşarak nerdlükte ne kadar iddaalı olduklarını gözler önüne seriyorlar. Bu blogda da Elli Goeke, disten(kyanit) minerali ile olan tanışıklığını anlatmış

http://lifeinplanelight.wordpress.com/2011/06/24/ac-35-my-favorite-geology-word-is-disthen/

Yine aynı olay kapsamında Sfen -yeni ismiyle Titanit- mineralinin ismi konusunda sövgü dolu bir yazı: - insanlar isimlere ne de çok takıyor-

http://lablemminglounge.blogspot.com/2011/06/sphene.html

Metamorfik çalışan güzel bir ecnebi arkadaş porfiroblast-porfiroklast olaylarına ev mutfağından da örnekler vererek açıklama getirmiş:

http://all-geo.org/erratics/2011/06/aw35-porphyroblast/

Geomika bloğunda Reoloji kavramına kısa bir açıklamaya girişilmiş:

http://www.geomika.com/blog/2011/06/24/rheology/

Volkanoloji

Şili: Puyehue-Cordon Caulle volkanından ibretlik paylaşımlar:

http://www.theatlantic.com/infocus/2011/06/volcanic-ash-and-pumice-from-puyehue/100088/

Ole Neilsen'den obsidyen'in kısa bir açıklaması:

http://my.opera.com/nielsol/blog/2011/06/28/volcanic-glass-snowflake-obsidian-and-balls

İklim değişikliği modellerini etkileyen pek çok etmen bulunmakta, volkanizmanın bunlardan en önemlilerinden biri olduğu düşünülür, burdaki çalışma da sanıldığından daha az etkisi olduğunu gösterir nitelikte- ibretlikx2)

http://bigthink.com/ideas/38998#

MTA 25. Yıl Özel Sayısı


Öğrencilik hayatımı İTÜ Avrasya'nın tozlu koridorlarında sürdürmekteyim. Bununla beraber Jeoloji bölümünden arada sırada güzel hazineler düşüyor ele. Sevgili İhsan Ketin'in (İhsan Ketin'in Kuzey Anadolu Fayı'nı ilk belgeleyen kişi olduğunu belirteyim) yıllardır el değmeden duran kitaplığı düzeltilmeye ve oda olarak kullanılmaya başlandı. Bunun sonucunda dışarı çıkarılan pek çok eski makale ve yayın da bizlerin elini düştü -ellerini kavuşturan aç ve sinsi yüksek lisans öğrencileri hayal edin- .

Bu fazlalıklar içinde şimdilerde eski halinden pek eser kalmayan MTA'nın 25. yılı vesilesiyle basılmış olan yayın dikkatimi çekti. Resimler ve yazılar da ilginç gelince bunları tarayıp sizle paylaşmayı da münasip gördüm a dostlar. Oturup okumak adına sıkıcı bir pdf sonuç olaraktan, fakat resimler ve ülke jeolojisi adına arşivcilik duygularınızı tatmin etmeye yarayabilir.

Bütün mecmuayı indirmek için tıktık

Friday, June 10, 2011

Aylık Linkler: VII

Mineraloji & Petrografi

Petrografi ile ilgilinen arkadaşlar var ise, plajioklasın genel özelliklerini öğrenmek için sizi şöyle alak: http://lifeinplanelight.wordpress.com/2011/03/15/photomicrograph-tuesday-plagioclase/

Metamorfik reaksiyonların temeli hakkında: http://lifeinplanelight.wordpress.com/2011/03/31/metamorphic-reactions-the-basics/

Bölgesel Metamorfizma ve metamorfik süreçler hakkında pek güzel bir post:

http://lifeinplanelight.wordpress.com/2011/03/31/mud-to-garnet-schist-metamorphic-petrology-at-its-best/

Fukushima'daki patlamayla bağlantılı olarak Gabon'daki "doğal" -organik gibi oldu- nükleer santral hakkında kısa ve öz bir açıklama:
http://lablemminglounge.blogspot.com/2011/05/rare-earth-revelry-5-fission-and.html

Volkanoloji

Grimsvötn volkanik faaliyetiyle ilgili Ole Nielsen'den etimolojik çıkarımlar:

http://my.opera.com/nielsol/blog/show.dml/30618452

Lava Necks, Lav boyunları? yapıları: http://blogs.agu.org/magmacumlaude/2011/05/26/weird-geology-accretionary-wedge-34/

Sedimantoloji

Fransız Alp'lerinde bükümlü tortul yapısı:

http://www.wired.com/wiredscience/2011/05/friday-field-photo-145-convolute-lamination-in-the-french-alps/

Paleontoloji

Wooster Geologists ekibi İsrail'de arazi çalışmaları yapıyor, çok da faideli paleontolojik fotolar , siz de bakın ahali :

http://woostergeologists.scotblogs.wooster.edu/2011/05/27/cobbling-together-a-late-cretaceous-story/

Evrim tarihi açısından da pek önemli bulgulara sahip yalancı fosil vakaasına kısa bir bakış:

http://woostergeologists.scotblogs.wooster.edu/2011/05/27/cobbling-together-a-late-cretaceous-story/

Sunday, April 24, 2011

Eruption Of Mt Vesuvius 1944

Vevüz'ün 1944'deki patlamasıyla ilgili -beyaz amerikalı tonlamasıyla-

Monday, February 14, 2011

Expanding earth my ass - yani-

Geçen aylarda okuldaki arkadaşlarla Neal Adams ismindeki çizgi romancı amcamızın Levha Tektoniği hakkında atıp tuttuğu videolardan etkilenip, acaba?! dediğimiz olmuştu.

Neal Adams'ın ortaya attığı fikir 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha itinalı bir şekilde araştırılmaya başlanan, dünyanın oluştuğu zamandan beri çapının ve kütlesinin büyüdüğü teorisine bel bağlamakta - cehaletin etkisiyle de büyük zırvalamakta-. Temel jeoloji bilgisi olmayan herhangi bir insanın çok kolay kapılabileceği bu nahoş fikirleri bertaraf için , şu komik olmaya çalışan -fakat beceremeyen- bilgilendirici videoyu tavsiye ediyorum:

Thursday, February 3, 2011

Aylık Linkler: VI

Genel Jeoloji

Ole Nielsen'den Kalderalar hakkında temel bilgiler:

http://my.opera.com/nielsol/blog/2011/02/02/300-million-year-old-caldera

Geonerys bloğundan ofiyolitler hakkında genel bilgiler

http://georneys.blogspot.com/2011/02/geology-word-of-week-o-is-for-ophiolite.html

Simon Wellings'in bu postu özellikle güzel, yaklaşık 2 milyar yaşında olan Vredefort Dom'unun oluşumu yüzeylenmesi ve geçirdiği tektonometamorfik evrim hakkında güzel bilgiler sunuyor. -waw canına-

http://all-geo.org/erratics/2011/03/impacts-and-geology-deep-peace/

Kıta kabuğunun yaşlandırılması için yeni yöntemler :

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110113141609.htm

Dinazor'ların sanılandan 700000 yıl daha fazla yaşadığını bulan amca, kime ne yararın var abi, allaşkına diyorum, böyle de bilim yapanı tokatlamak lazım arada. Detayın detayıyla.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110127141707.htm

Mars'ta su, çölde vaha

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110202072212.htm

Dünya'nın dönüş hızı ile diğer katmanlarının dönüş hızı arasında farkların nümerik halleri.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110220142817.htm

Volkanik akma yapılarından seçmeler:

http://blogs.agu.org/magmacumlaude/2011/01/16/flow-banding-and-rheomorphic-deformation/


Haaken Fossen isimli norveç'li bir yapısalcı abimizin özel arşivinden foto, aklım çıktı.
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/01/14/friday-fold-fossen/

Hali hazırda elimizdeki değerli metallerin dünya dışı kaynağı olabiliceği hakkında ufak bir yazı ve linkleri:
http://my.opera.com/nielsol/blog/extraterrestrial-gold

Modern göller ve eski okyanusların kimyasal farklılık/benzerlikleri

http://my.opera.com/nielsol/blog/2011/02/05/modern-lakes-and-ancient-oceans

Jeoloji'de üç boyutlu düşünmenin ve hemen her şeye atlamamanın ne kadar önemli olduğunun bir güzel kanıtı:

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/02/04/friday-fold-the-importance-of-younging-direction/

Milankovitch döngüleri hakkında güzellemeler

http://suvratk.blogspot.com/2011/02/milankovitch-cycles-and-carbonate.html

Tarihsel Jeoloji

History of Geoloy bloğunda Japonya'daki büyük felaketten önce japonların tsunamiyle olan eski münasebetlerinden bahseden güzel bir yazı. -Dünya kedi balığınının insafına kalmış stayl-

http://historyofgeology.blogspot.com/2011/01/namazu-earthshaker.html

Sunday, January 30, 2011

Aylık Linkler: V

Paleontoloji:

Kazakistan'dan Ediacaran zamanına ait fosil?

http://ediacaran.blogspot.com/2011/01/770ma-ediacara-fossils-from-kazakhstan.html

Tarihsel Jeoloji

2000-2100 arası buzul değişimi?

http://historyofgeology.blogspot.com/2011/01/modeling-glacier-change-2000-2100.html

Ammonitler neden yokuldu tadında?
http://my.opera.com/nielsol/blog/2011/01/09/why-ammonites-died-out


Volkanoloji

Bilimsel konularda, özellikle felaket belgesellerinde olduğu gibi, bilimsel temeli zayıf saçma sapan felaket senaryosu aşığı medyaya eleştirisel bağlamda:

http://bigthink.com/ideas/26641

Magmanın içinde bulunan gaz boşlukları ve uçucuların tasviri:

http://all-geo.org/erratics/2011/01/bubbling-up/


Mineraloji & Petrografi

10 adımda mineral tayini nasıl yapılır konulu eğitici bir post:

http://geology.about.com/od/mineral_ident/ss/beginminident_2.htm

Yapısal Jeoloji

Batı Pakistan'da 7.2 büyüklüğündeki depremin çözümü:

http://all-geo.org/highlyallochthonous/2011/01/friday-focal-mechanism-magnitude-7-2-western-pakistan/

Genel Jeoloji

Çapraz katmanlanmalı Permiyen kumtaşından güzel bir foto:

http://www.wired.com/wiredscience/2011/01/friday-field-photo-136-ripple-cross-laminated-sandstone/

Wednesday, January 12, 2011

Komikli video paylaşacak samimiyetimiz var sanıyorum, var mı lan?