Wednesday, December 15, 2010

Aylık Linkler: IV

Genel Jeoloji

Callan Bentley'in bloğu Mountain Beltway'den seçmeler

San Fransisco'nun jeolojisi hakkında bir kaç post ard arda mevcut. Özellikle kıvrımlı çörtler ve bazaltlar hakkındaki fotoğraflar inanılmaz. Vay anasına.

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/22/gosf4-kirby-cove/

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/20/gosf2-basalt/

Türkiye'den bir lokasyondan çekilen resim ve altında yüzlek hakkındaki faydalı yorumlar:
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/09/gravel-and-sand/

Konnarock Formasyonun'dan "Rhythmite" lerin hoş görüntüleri ve diğer sedimanter kayalar hakkında güzel bilgiler
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/01/the-konnarock-formation/

Kuzey Anadolu Fayı- Gerede Segment'i üzerine ufak gözlemler ve çevre kayalarına bakış:
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/06/gerede/

Cezayir'deki Tin Bider Krateri:
http://my.opera.com/nielsol/blog/tin-bider-crater-algeria

Tarihsel Jeoloji

Avusturalya'ya 1800'lerdeki adıyla "Hollandia Nova"'ya giden ilk naturalist ve jeologların öyküsü:
http://historyofgeology.blogspot.com/2010/12/kangaroos-and-geologists-first.html

Jeokimya

Lounge of the Lab Lemming bloğundan nadir toprak elementleri.
http://lablemminglounge.blogspot.com/2010/11/rare-earth-revelry-week-one.html,


Ekoloji & İklim ve diğer ilginçlikler

Baltık denizi ekolojisi

http://my.opera.com/nielsol/blog/2010/12/16/overfertilisation-of-baltic-sea-makes-algal-blooms-more-toxic


Avrupa'da hakim olan soğuk havanın sebebi:

http://my.opera.com/nielsol/blog/2010/12/18/the-arctic-oscillation-did-it-again

"Snowball Earth" süresinde yaşamın evrimi hakkında

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11992299

Dünyadaki su nereden geliyor? hakkında bir kaç gündür okulda da tartışıyorduk, bu da bana cevap şeklinde:
http://www.sciencenews.org/view/feature/id/68194/title/Liquid_Acquisition

Sahara'nın çöle dönüşmesi ve dünyanın ekseninin değişimi:

http://my.opera.com/nielsol/blog/2010/12/30/seasonal-shift-shaped-sahara

Türk ve Macar Kayısı'sı deyip geçmeycen
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101229124256.htm

Monday, December 6, 2010

Birds of The World
Kuşgözlemci nerd arkadaşlar, bu kitap da size gelsin:

Birds of The World tık tık

Sunday, December 5, 2010

Aylık Linkler: III

Paleontoloji

Çok bi yaşlı dinazor embriyosu: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11734616

Kambriyen'deki yaşam patlaması hakkında birtakım çalışmalar:

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101110091115.htm

Genel Jeoloji

Taş deyip geçmeyecen konulu bir yazı:
http://www.npr.org/blogs/krulwich/2010/09/14/129858314/my-grandson-the-rock

Callan Bentley Tavşanlı Gezisi son ayağı:
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/11/29/tavsanli-zone-field-trip-part-7/

Gezegen Bilim

Manyetik alanlarla gezegen takibü
http://www.physorg.com/news/2010-11-planetary-magnetic-fields.html

Note to NASA: in the future, do not refer to stuff you find on this planet as ‘astrobiological discoveries’- lafı koymuş-
http://all-geo.org/highlyallochthonous/2010/12/small-rocky-exoplanets-galore/

Volkanoloji

Ya patlarsa?

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101117141422.htm

Volkan patlamalarını açıklarken yapılan genel hatalar":
http://blogs.agu.org/magmacumlaude/2010/11/09/common-mistakes-in-reporting-on-volcanic-eruptions/

Yapısal Jeoloji

http://geotripper.blogspot.com/2010/11/my-california-bipolar-state.html

Jeokimya

http://lablemminglounge.blogspot.com/2010/11/rare-earth-revelry.htmlTarihsel Jeoloji,

Pleistosen'deki canlı yok oluşları hakkında farklı düşünceler üzerine pekgüzel derleme:

http://historyofgeology.blogspot.com/2010/11/how-to-became-extinct-pleistocene.html


Nyamuragira ve Nyiragongo(Doğu Afrika) volkanlarının tarihçesi üzerine:
http://historyofgeology.blogspot.com/2010/11/nyamuragira-and-nyiragongo-history-of.html