Wednesday, December 15, 2010

Aylık Linkler: IV

Genel Jeoloji

Callan Bentley'in bloğu Mountain Beltway'den seçmeler

San Fransisco'nun jeolojisi hakkında bir kaç post ard arda mevcut. Özellikle kıvrımlı çörtler ve bazaltlar hakkındaki fotoğraflar inanılmaz. Vay anasına.

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/22/gosf4-kirby-cove/

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/20/gosf2-basalt/

Türkiye'den bir lokasyondan çekilen resim ve altında yüzlek hakkındaki faydalı yorumlar:
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/09/gravel-and-sand/

Konnarock Formasyonun'dan "Rhythmite" lerin hoş görüntüleri ve diğer sedimanter kayalar hakkında güzel bilgiler
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/01/the-konnarock-formation/

Kuzey Anadolu Fayı- Gerede Segment'i üzerine ufak gözlemler ve çevre kayalarına bakış:
http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2010/12/06/gerede/

Cezayir'deki Tin Bider Krateri:
http://my.opera.com/nielsol/blog/tin-bider-crater-algeria

Tarihsel Jeoloji

Avusturalya'ya 1800'lerdeki adıyla "Hollandia Nova"'ya giden ilk naturalist ve jeologların öyküsü:
http://historyofgeology.blogspot.com/2010/12/kangaroos-and-geologists-first.html

Jeokimya

Lounge of the Lab Lemming bloğundan nadir toprak elementleri.
http://lablemminglounge.blogspot.com/2010/11/rare-earth-revelry-week-one.html,


Ekoloji & İklim ve diğer ilginçlikler

Baltık denizi ekolojisi

http://my.opera.com/nielsol/blog/2010/12/16/overfertilisation-of-baltic-sea-makes-algal-blooms-more-toxic


Avrupa'da hakim olan soğuk havanın sebebi:

http://my.opera.com/nielsol/blog/2010/12/18/the-arctic-oscillation-did-it-again

"Snowball Earth" süresinde yaşamın evrimi hakkında

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11992299

Dünyadaki su nereden geliyor? hakkında bir kaç gündür okulda da tartışıyorduk, bu da bana cevap şeklinde:
http://www.sciencenews.org/view/feature/id/68194/title/Liquid_Acquisition

Sahara'nın çöle dönüşmesi ve dünyanın ekseninin değişimi:

http://my.opera.com/nielsol/blog/2010/12/30/seasonal-shift-shaped-sahara

Türk ve Macar Kayısı'sı deyip geçmeycen
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101229124256.htm

No comments:

Post a Comment