Thursday, June 2, 2016

Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması - A.M.C. Şengör

Buraya zaman buldukça bilim veya bilim tarihi hakkındaki kitaplar üzerine ufak tefek şeyler de yazmaya karar verdim.

İlk olarak en son olarak okuduğum "Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması " kitabından bahsedeceğim.

Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması kitabı, kitapta belirtildiği isimle kısaltılarak "Hasan Ali"'nin yeni filizlenen cumhuriyetin oluşumu ve temellerinin atılmasındaki önemli katkılarını açıklıyor. Kitabın yazarı Celal Şengör; Hasan Ali'nin dünyayı algılayışı ve çağdaşı yazar, felsefeci ve düşünürlerle olan paralelliklerini de sıklıkla vurgu yapıyor. Özellikle Hasan Ali'nin Carl Popper ile olan benzerlikleri, yazar tarafından sıklıkla belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Hasan Ali'nin sorunlu konulara, eğitime ve sosyal yaşamdaki olgulara gerçek bir bilim insanı ve doğa bilimcisi gibi yaklaştığı, Hasan Ali'nin konuşma ve metinlerinden alıntılar yapılarak Celal Şengör'ün algısına göre farklı yapısal açıklamalara pekiştiriliyor. Ayrıca kitabın dipnotlarında ve alt metinlerinde sayısız kaynak ve sözlü görüşmelerle elde edilen bilgiler kitabın cumhuriyetin ilk yıllarındaki tarihin kavranması açısından da oldukça değerli olduğunu düşünüyorum.

Bu vesiliyle, Köy Enstitülerinin mimarı bu güzide şahısı değişik özellikleriyle tanımak isterseniz bu kitabı okumanızı öneririm.


No comments:

Post a Comment