Wednesday, November 17, 2010

Uniformitarianism (Tekdüzelilik?)

Ünlü İskoç jeolog James Hutton’ın vakti zamanında ”Şimdiki zaman geçmişin anahtarıdır” diyerek kısaca özetlediği Uniformitarianism( tekdüzelilik?) ilkesi, şimdiki zamanda dünyaya şekil veren süreçler nasıl hareket ediyorlarsa, eski jeolojik çağlar boyunca da aynı şekilde davrandıkları düşüncesinden yola çıkar. Bu durum şimdiki zamanki gözlemlerden yola çıkarak, jeolojik süreçlerin geçmişte nasıl işlediğini ortaya koyabileceğimize işaret eder.

Bu konuda unutulmaması gereken en önemli iki husus:

• Genel olarak dünyanın küçük değişikliklere uğradığını düşünürüz. Fakat bütün bu değişimlerin toplamı oldukça büyük kitle hareketlerine işaret eder.

• Dünyayı oluşturan maddeler sürekli olarak bir değişim halindedir ve durmadan geri dönüştürülüp tekrar oluşmaktadır.

Daha ayrıntılı ve doyurucu bilgiye ulaşmak için her zaman link vermekten bıkmayacağım wiki sayfalarına göz atınız http://en.wikipedia.org/wiki/Uniformitarianism

No comments:

Post a Comment