Monday, July 18, 2011

Aylık Jeolojik Linkler plas

Tarihsel Jeoloji

History of Geology blogunda son zamanlarda jeoloji tarihinde önemli işler yapan kadınlara yer veriliyor. Bunların arasında Dolomitler'i dünyaya tanıtan insanlardan Maria Matilda Ogilvie Gordon ilgi çekici.

http://historyofgeology.blogspot.com/2011/06/women-geoscientist-in-dolomites-maria.html

Yine aynı blogdan bitki fosilleri hakkında şugar bir yazı:

http://historyofgeology.blogspot.com/2011/06/plant-taphonomy.html

Paleontoloji

Wooster Geologists blogunda Jura yaşlı karides iz fosillerinden bahsedilmiş, pek güzel bir post.

http://woostergeologists.scotblogs.wooster.edu/2011/07/10/wooster%E2%80%99s-fossil-of-the-week-ancient-shrimp-burrows-middle-jurassic-of-israel/

Genel Jeoloji

Georneys blogunda E harfi için eklojit'in tanıtımı yapılmış:

http://georneys.blogspot.com/2011/07/geology-word-of-week-e-is-for-eclogite.html

Okyanuslarda gözlenen meşhur yastık lav videosu, çocukken görüp vurulduydum:

http://glacialtill.wordpress.com/2011/06/28/video-of-pillow-basalt-formation/

Ole Nielsen granitik kayaların petrol kapanı olarak potansiyeli hakkında ufak bir şeyler yazmış.

http://my.opera.com/nielsol/blog/2011/07/11/granite-as-oil-reservoir


Extramofiles bloğunda yüzeysel alterasyon-bozuşma ve nadir toprak elementleri hakkında ufak bir yazı.

http://extremofiles.blogspot.com/2011/07/microorganisms-and-hydrothermal.html

No comments:

Post a Comment