Friday, July 1, 2011

Aylık Jeolojik Linkler

Genel Jeoloji

Bir jeoloğun olmazsa olmazı, gözü kulağı Brunton marka jeolog pusulasının tasviri:

http://georneys.blogspot.com/2011/06/geology-word-of-week-b-is-for-brunton.html

Moutain Beltway bloğundan mükemmel konglomera fotoları, ayrıca yapısal unsurlardan da güzelce bahsediliyor:

http://blogs.agu.org/mountainbeltway/2011/06/22/the-rockfish-conglomerate/

Bilmiyorsanız kısa bir bilgi babında, Afrika'nın doğu kesiminde yeni bir okyanusun doğuşu gerçekleşiyor. Bu bağlamda son dönemde yapılan çalışmaların kısa bir tarihi ve olayın genel hatlarını betimleyen güzel bir metin diyeyim:

http://www.sciencenews.org/view/feature/id/331389/title/Death_of_a_Continent,_Birth_of_an_Ocean_

Mineraloloji & Petrografi

Ecnebi jeoloji bloğu sahipleri, kendi aralarında her ay/hafta sevdikleri jeolojik sözcükleri ve vakaaları paylaşarak nerdlükte ne kadar iddaalı olduklarını gözler önüne seriyorlar. Bu blogda da Elli Goeke, disten(kyanit) minerali ile olan tanışıklığını anlatmış

http://lifeinplanelight.wordpress.com/2011/06/24/ac-35-my-favorite-geology-word-is-disthen/

Yine aynı olay kapsamında Sfen -yeni ismiyle Titanit- mineralinin ismi konusunda sövgü dolu bir yazı: - insanlar isimlere ne de çok takıyor-

http://lablemminglounge.blogspot.com/2011/06/sphene.html

Metamorfik çalışan güzel bir ecnebi arkadaş porfiroblast-porfiroklast olaylarına ev mutfağından da örnekler vererek açıklama getirmiş:

http://all-geo.org/erratics/2011/06/aw35-porphyroblast/

Geomika bloğunda Reoloji kavramına kısa bir açıklamaya girişilmiş:

http://www.geomika.com/blog/2011/06/24/rheology/

Volkanoloji

Şili: Puyehue-Cordon Caulle volkanından ibretlik paylaşımlar:

http://www.theatlantic.com/infocus/2011/06/volcanic-ash-and-pumice-from-puyehue/100088/

Ole Neilsen'den obsidyen'in kısa bir açıklaması:

http://my.opera.com/nielsol/blog/2011/06/28/volcanic-glass-snowflake-obsidian-and-balls

İklim değişikliği modellerini etkileyen pek çok etmen bulunmakta, volkanizmanın bunlardan en önemlilerinden biri olduğu düşünülür, burdaki çalışma da sanıldığından daha az etkisi olduğunu gösterir nitelikte- ibretlikx2)

http://bigthink.com/ideas/38998#

No comments:

Post a Comment